Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Javorníky » turistika » miesto

Miesto, Javorníky

Miesto v Javorníky

V Javorníky sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Javorníky:, 1 z 17

Pod stráne, Vyšné Kamence, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Suľkov, Medzi cestami, Šibenice, Podhatie, Hôrka, Odlištie, Luhy pod stráňou, Šimunov jarok, Nábrežie, Pod Strane, Podhorie, Dolina, Sedliská, Šimunov, Lazy, DolnáKulichovská, Lány, Nivky, Hore dolinkou, Horná Skotňa, Pod Drobniou, Nižné Kamence, Dolu Lánie, Dolná Kopánka, Šafranica, Nad Zálužím, Mlynský náhon, Na háji, Trstie, Pod Lipkou, Bocanka, Šuvarova, Vyše mesta od Kysuce, Rovne, Brezie, Na vieskach, Poddubie, Zábreh, Nad cintorínom, Pod majerom, Liškov laz, Žlaby, Zadný lán, Mrazská jama, Podstránie, Medzi cestami, Briežky, Podchreničie, Matušsky lažtek, Duhlisko, Štepnica, Pod Skalkou, Valaské, Podchraničie, Za kamennou cestou, U Cipárov

Miesto, Javorníky:, 2 z 17

Nad mlynom, Priečne, Dolný Kelčov, U Solikov, Ovčovce, Klčoviská, Podlieskova, Široké Horekončia, Kúsky, Kapustniská, Lúčky medzi cestami, Záhumenie za záhradami, Rieky, U Žilinčiarov, Vrchy, Zadná Šatina, Noviny, Lazy, U Šupíkov, Jedľovník, Majer, Dučkov, Závodie, Záhrady, U Šulanov, U Chalanov, Pačkova Janovka, Nadsadie, Tomanov laz, Zádvorie, Mladoňov, Potoky, Pod Skalinou, Jeluchovo, Široké hore Končia, Pod Drahošovou, Redika, Na priečnici, Včelín, Janovy, Lamžovec, Tomanovská kopanica, Škradné, Belašský laz, Kutik, U Hradnanských, Horekončie, Hájisko, Pytlovec, Horný Kamenec, Trnov laz, Klčoviská, U Majtána, U Mozolíka, Nižovec, Hamala, Horná Dubková, Lazy, U Maľovaníka, Šustové

Miesto, Javorníky:, 3 z 17

U Romančíka, Lánce, Luliakovci, Danče, Medzilužie, Okrajkovci, Hlboké, Pod Chorkovom, U Červenčíka, Nad cintorínom, Mindákovci, Kršle, Perisko, U Lacov, Račkovec, U Hulíka, Blahy, Rieka, Fujaríkové, U Bľačov, Hluchá jama, Polônka, Veľká zem, Pod záhradkou, Široké, U Cisárika, Drdákovci, Baluchy, Pri studni, Rezákovci, Pod Zákopou, Dedkov, U Drľaka, Dečkovec, U Hošmanov, Sieklik, Lúčky od vody, U Muchu, Na rovni, Blahovci, Matúše, Holcové, Kičera, Skaličie, Drdakovský, Kýčerka, Cezpolie, Rumanovec, Mikluše, Skálie, Javorová, Závrškovci, Hrehušky, Jánoškovci, Na dlhé, U Pistovčaka, Zabité, Pri lipe, Šrajbrové, U Palčekov

Miesto, Javorníky:, 4 z 17

Papaje, Predný bok, Za kaštielom, U Dzurinov, Krátke, Dunkovci, Grenovia, Pánština, Jančiny, U Halgaši, Putalovci, Na lúkach, Nad Zákyčerím, Ondríčkovci, U Strakov, Pod dvor, U Bogáni, U Mackov, U Pacholíkov, Za pasiečku, Jedlisko, Kozovia, Ondričkov, Kišovia, U Nuchalov, Trnie, U Ninikov, Tisové, Gulášovo Zahájčie, Zemani, Latošovo Podvratie, Pod cintorínom, Michali, Za chrastie, Keraky, Kopanice pod jarkom, Sedlište, Hromy, Sagaci, Pod Lysou, Priečnica, Fojtci, Na vršku, Hrby, Mičlovce, Bobčíkovce, Koštíkovce, Medveďovce, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Nad chalupami, U Bielov, Kýčera črmná, Záblatie, Mančarské, Záhrady, Jama, Záhrada, Lubce, Chotáre pod hájom, Kopišovci

Miesto, Javorníky:, 5 z 17

Chalani, Kraviarská, Skalica, Za jamou, Pavlová, Bachronovce, Ráztoky, Ivor, Dolinky, Vyšný Žarnov, Rovnianka, Kopánky, Podlubie, Osobité, Valuchovce, Puškátka, Holiskovce, Marínovce, Stredný Madzín, Fojtová, Prielohy, Bieščare, Ninise, Jaroše, Uhelné, Podpeklo, Kočí zámok, Sedalovce, Soľné, Možiešovce, Žarnov, Čepelovce, Bukovina, Dolová, Turkov, Nižnie, Kosariska, U Rusnákov, Pod dúbravou, Kypusi, Kalabusi, Dlhé tále, U Valcuhov, Prielohy, Korčeci, Chrástky, Remenárka, Konarovci, Nizne Sutarovce, U Vojtkov, U Pantokov, Brodkove, U Okuliari, Galovo, Štefanová, Doliny, Na záhradkách, Záhumnie, Babišovci, Staré lazy

Miesto, Javorníky:, 6 z 17

Pri píle, Danišovci, Hornová, Fojtovské rovne, Lúčky, Gachy, Pod Stránie, Zavališe, U Jankov, Podjavorník, Hlinčanovo, Vysne Sutarovce, Kovalkove, Forbaky, U Lacuchov, Dolné hlavy, Štefanovo, Dolina, Podskaličie, Slopkov, Dzúrikovci, Pod Javorníkom, Fojtovo, Fojstvie, Babiše, Huboňovo, Medziplotie, U Muchy, Kopánky, U Tuhovcaka, Mikulašovo, Bráchovské, U Tabacikov, Taranovia, Podkeblie, Drbulovo, Zátylie, Gachovia, Za Váhom, Revajov zárubok, Grúňovo, Špich, Za Mračkom, Slatina, Sadné, Vysoké, Medzihorie, Keblov, Kosivné, Pod Keblie, Čavošovo, Klukany, U Vlčka, Pod Čerčazou, Bobovec, Žľaby, Ostré, Badurovo, Kamenisté, Mlynský náhon

Miesto, Javorníky:, 7 z 17

Pod Keblie, Taranovci, U Holých, Beľajky, U Holešov, Četkovci, U Šopora, Frolovia, Dieliky, U Matejov, Zelnice, Dolné Suché, U klapky, Šemrovia, Kremeňovo, Gáborovia, Tomášová, Žihľavy, Pánske briežky, U Konára, Dolné Bučkové, Za mlynie, U Bzdilov, Martakovia, Vršok, Pred Ostravicou, U Slivov, Lisková záhrada, U Žbodákov, Koptákovce, U Sivákov, Mackov breh, Cabukovia, U Polčákov, Hažíci, Gabašovec, Kubové, Na kopci, U Stavinohov, U fajčiara, Pri škole, Horné Bučkové, Balogovia, Zelenovci, U Mazurov, U Polievkov, Magale, U Jakubov, Santusovci, Brehy, Kulovo, Didkovia, Gumovci, U Harvanov, Javoríčie, Krtore, Holáňovci, U mrenky, Tomáškovci, Kukovia

Miesto, Javorníky:, 8 z 17

Rieky, Hlinovia, Matejovci, Lukavica, Tarabovia, Trnkovia, Doliny, Gacovci, U Benkov, Niva, Bibišovci, U Lapatov, Pri kostole, Lazy, Pod hoľou, Hanušovia, Za riekou, Brehy, Dolná Kržeľ, Jankovo, Pavlíkova Dolinka, Birkovia, Pupišovia, Karbašovci, Kavičakovia, Chumchálovci, Ridzákovia, Medziriečie, U Kafríkov, Suchá, Flašíkovci, U Grupačov, U Trojákov, Zbunovia, Kľukovia, Prietrž, Belejovci, Macháčovci, Nad hôrkou, U Kordišov, Púchovská rieka, Tutkovia, Peciari, Zjavkovia, Baranovský, Rydzov, Pleškovia, Pri Skale, Romanovia, Koptákovci, U kvietka, Veľký Modlatín, Javorovci, U Hruškov, Balúchovci, Juríčkovce, Levčovci, Pri kopci, Balalovia, Krúpovce

Miesto, Javorníky:, 9 z 17

Krátkovia, Pobrežie, U Rapáňov, U Kontrov, Lobodášovci, Vyše dediny do Vinohradov, Dudkovci, Pred Ostravicami, U Bednárov, Filovia, U Kurdeľa, Mlichovci, Pod Hôrkou, U Siheľňov, Pavlovci, Maríkovec, Fojtová, Parišovce, Lejbišovie Dolinka, Martinovci, Machajovo, Baranovo, Horný Koniec, Grúnik, Sady, Potoky, Janinský.p, Dolný Grúnik, Rašťakovia, Ryšovia, Bartkovci, Nádolie, Pod horou, Chuchmákovci, U Sobkov, U Šutarov, Cenigovia, Pilátovce, Balážov, Pleniska, Dolný Háj, Záhrady, Ústredie, Letkovci, U Bašov, Hrošovce, Potôčky, Hanajovci, Lazy, Pod Holým vŕškom, Hlobíci, U Harišov, Hrošovci, Košiare, Pod Hlbočou, U Kľukov, Pod priedomím, Lankovia, Rovňanov, Pod Suchou

Miesto, Javorníky:, 10 z 17

Majt nky, Dolný koniec, U Novákov, Pod Plešovcom, Uhrová, Marček, Hloboč, Dukátovci, Adamkovce, Sucháňovce, Klimkovce, Tarohovci, Pod Malým Vretenom, Drndovce, Zárieč - Keblov, Golisovia, Palkovci, Rovné pod Uhelným, Breziny, Na Vyšnej ceste, Juríčkovce, Grešakovce, Homoľovce, Na Láne, Kocka, U Čambalov, Parišovce, Štrbavovce, Pod Okočovcom, Jancovce, Kutiny, Liskovce, Drnovce, Vrchová, Na Kavuli, Burďakovce, Pod Kremnicou, Burdakovce, Červené, Majtánky, Babuliakovce, Majtánky, Sádky, Žrebíky, Dumkovce, Čulákovci, Laz, Jubilejný les, Janáčovce, Markov laz, Skokanovce, Platkovce, Dúbie, Vlkovce, Pod Koškovcom, Chovancovce, Potociarske, U Marčana, U Beloňov, U Šubíkov

Miesto, Javorníky:, 11 z 17

Lazce, Piesky, U Bielých, U Tarabov, Jurdovce, Chrensčov, Dohňance, Holovce, Gúckovce, Dúbravky pod Vrchom, Vyše kríža, Ondrušovce, Na Kasárni, Za vrchom, Hôrka, Hôrka, Cingeľovec, Tabákovce, U Beľanov, Hujovec, Ľachkovie Dolinka, Vrtielky, Marmanovci, Dlhé hony, Pri Mlyne, Horný Križovec, Miškovci, U Prpov, U Trebulov, Múdry grunt, Nad mlyn, Škovránovce, Čerňanka, Štepnice, U Leškov, Košútovec, Ježovci, Jarošovia, Pod Mokrým, U Makynov, Priečnica, Lazy pri Dolnej stráni, U Paluchov, Močkovce, U Nižných Labajov, Laziská nad cintorínom, Pod čierne, U Kovalov, Bôrová, Zadné Kršlisko, Okrúhle, Gajdošovia, Do vrát, U Valičkov, Pod Dúbravou, Gurínovce, Divina, Riečky, Lány, Lalinok

Miesto, Javorníky:, 12 z 17

Hrady a Lazište, Nad jarok, Pod kruhy, Parižovia, U Škulkov, U Holákov, Za zvončekom, Prachári, Jedľovina, Mačkovce, Husárovia, Podhorie, Políky, Dielnice, Na kút, Rieky, Dolinky, U Jašulkov, Nad jarkom, Korytová, U Sidorov, U Papajov, Niže vsi pri cintoríne, Solisko, Kút, U Lokaja-Koristové, Hucerovci, Panské záhrady, U Bajcarov, Kučiny, Bytčankovia, Milovce, Janíčkovec, Nádolie, U Jaśov, Zákutie - Kopanica, Zárečie, Ritviny, Vŕšok, Behrovce, Kovale, Ozimovce, Sádok, Nad Breh, Michalovci, Matušský, U Bugalov, Žižovci, Poliacky, Pučenec - Zahájik, Vŕšok, Rúbanisko, Lúky, Lovásovia, Pri kríži, Vavrecký, Tkáčovský, Janovský, Čikovský, Lalinský

Miesto, Javorníky:, 13 z 17

Rudinský, Korcháň, Na Odrani, Valiasky, Cuckraj, Zamedzničie, Podnadhumnie, Markovský, Kopanice, Mišovský, Na hájiku, Mravcovský, Ostrenec, Hôlkové, Svačovský, Fujacký, Za breh, Tausky, Lodňanka, Maselský, Frankovský, Brezie, Skalky, Dlhé diely, Koprovnica, Horná Kamenná, Hlboké, Dúbrava, Na breh, U Berčáka, U Hlubiny, Uhlavčie, Dlhovanská, Rovienka, Bukovina, Rovienka, Zelená, Bukovina, Prielohy, Pred háj, Pri mlyne, Kopec, Polík, Pri Borskom Hájnikovi, V ohrádke, Dolný Križovec, Turkoviech, Rokytie, Stráne, Brehy, Nad Radolou, Brezníky, Štrbové močiary, Hnojníky, Mliečovy, Sihoť, Horné lazy, Rovné pod Plešom, Od Kysuce niže mesta, Nad háj

Miesto, Javorníky:, 14 z 17

Za Dúbravou, Uhelné, Sovička, Rovne pod Škorcou, Háje, Brehy, Žeriavka, Doliny, Na dolinkách, Červená hora, Na vrchu, Druhé pole, Na rieky, Za goľajou, Z paše, Pod skalou, Sihôtky, Nad záhradou, Pod Košariská, Zadné jamy, Murovanica, Bielkovky, Zámostie, Dálnie, Čeršľa, Závršie, Za železnicou, Medze, Pri hájove, Pod Brezníky, Šajdov vrch, Pod Metiskom, Hore potočie, Pod brehom, Dlhé lúky, Hôrky, Čierne doliny, Panský Vrch, Kozárovka, Sihoť, Gajdicová, Pod Šatinou, Grúň, Dúbravka, Nad Mačkom, Metiská, Dolné Lúčky, Na kopce, Za Metiská, Pálenica, Vrch Rieka, U Mikundov, Oblesky, Medzi potôčky, U Ritnošov, Janitová, Pod Vrchovinou, Horné lúčky, Vavricovské, U Buchtov

Miesto, Javorníky:, 15 z 17

Nad mlynom, Furmanec, Na Kysuci, Mondíky, Horné pole, Urbarský les, Horekončie, Hrebeň, Janetková, Diel, Za vrchom, Lazy, Čerňanová, Kykula, Pasienky, Lazy medzi cestami, Sojkovské, Predné hony, Kubačkovské, Závršie, Dúbravy, Škorca, U Dodulov, Liesková, Rúčkovské, Za štrekou, Nadtepličie, Dúbravy, Lučiská, U Kubačkov, Lieskové, Lučanovská, Chríby, Tretie pole, Kopanice, Urosová, Predná Šatina, Dibalová, Kobelia, Drahy, Radvaň, Vŕšky, Na jamách, Laz, Poddubovčie, Sihoť, Hriadky, Sklady, Zahumenská grapa, U Grušpierov, Nad Kondorkom, Prieloha, Dúbrava, Mokradza, Šamierova kopanica, Háj, Dlhý diel, Jeseníky, Na rúbaniskách, Zadné lazy

Miesto, Javorníky:, 16 z 17

Na Kosákovom, Nadhumenie, Vražiny, Predna košela, Žulierovce, U Cipkov, Chrástka, Pri strážnom domčeku, Kraviak, Zákopa, Hlavy, Obora, Drahošova, Pažitie, Pri mlyne, Horná Kopánka, Dolná lúka, Dolina, Pod Kopanou, Ivanova, Mravuštie, Medzihorie, Háje, Pred Bormi, Fojtíková, Pod Hradištie, Proti Paseckej skale, Špalkovská kopanica, Nad sadmi, Na skalkách, Závažie, Dedkovo, Zasyp, Pod Strachovnicu, Pod krížnym, Šiková, Dolné Lazy, Matúšovské, Za Diely, Dlhé hony, Kopanice, Salašky, Belašska kopanica, Uhliská, Na Kamenec, Medzi Dráhami, Podkraviak, Ulahlisko na Chribe, Sigôtky, Na grúni, Kuvička, Rybarovské, Strzeniska, Pohorela, Salášek, Kozín, Pod salaškami, Zábreh, Radvanovo, Stráň

Miesto, Javorníky:, 17 z 17

Prielohy, Zadné Lazy, Zadné Melkovy, Nad Haptajom, Široká, Lazy, Humenec, Zadné Kopanice, Pod dubím, Uvoz, Pod Ivanovou, Podmelkovym, Tŕpkové, Háj a Gambove, Ravice, Hrby, Stráň, Kopatiny, Pod lipkovou, Nad Drezákom, Sedlisk, Tomanovský vrch, Pod ostrým, Háj, Vaškov laz, Vysoké, Pekaríky, Šibeničné, Lipkova, Jama, Doliny, Bukovina, Za Kúty, Prúdy, Predný Mondecký laz, Žiar, Kopec Jasenica, Medzijarčie, Záchrastie, Pod Táračkou

Podobné, Javorníky:

4371x turistika, 3609x miesto, 251x orientačný bod, 177x strom, 89x turistické informácie, 51x chranený strom, 42x prístrešok, altánok, 42x poľovnícky posed, 26x studňa, 22x ohnisko, 22x orientačná mapa, 18x miesto na piknik, 14x komín, 7x atrakcia, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://javorniky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.