Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Javorníky » turistika » miesto

Miesto, Javorníky

Miesto v Javorníky

V Javorníky sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Javorníky:, 1 z 17

Pod stráne, Vyšné Kamence, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Suľkov, Medzi cestami, Šibenice, DolnáKulichovská, Podhatie, Luhy pod stráňou, Hôrka, Odlištie, Nivky, Šimunov, Lazy, Pod Strane, Sedliská, Podhorie, Pod Drobniou, Lány, Nábrežie, Dolina, Hore dolinkou, Šimunov jarok, Horná Skotňa, Nižné Kamence, Nad Zálužím, Dolu Lánie, Dolná Kopánka, Šafranica, Pod Lipkou, Na háji, Trstie, Lánce, Mlynský náhon, Vrchy, Horekončie, Na Kosákovom, Pod majerom, Poddubie, Zábreh, Pačkova Janovka, Šuvarova, Vyše mesta od Kysuce, Jeluchovo, Rovne, Tomanov laz, Belašska kopanica, Janovy, Kutik, Zadný lán, Mrazská jama, Včelín, Briežky, Za Diely, Duhlisko, Hrbotina, U Hradnanských, Považské strojárne, Podstránie

Miesto, Javorníky:, 2 z 17

Predborie, Medzi Dráhami, Matušsky lažtek, Matúšky-Galanovec, Podchreničie, Trnov laz, Medzi cestami, Rybárikovo, Štepnica, Kršle, Horná Kamenná, Pod Skalkou, Pod Zákopou, Rezákovci, Podchraničie, Valaské, Dedkov, Dužiny, Rúbaná, Úvoz pri Trstenci, Nad mlynom, Ovčovce, Klčoviská, Trnie, U Solikov, Priečne, Dolný Kelčov, U Cipárov, Záhumenie za záhradami, Podlieskova, Bocanka, Rieky, Kapustniská, Lúčky medzi cestami, Široké Horekončia, Noviny, Zadná Šatina, U Šupíkov, U Šulanov, Závodie, Majer, U Žilinčiarov, U Chalanov, Dučkov, Jedľovník, Lazy, Záhrady, Na priečnici, Zádvorie, Potoky, Redika, Mladoňov, Pod Skalinou, Brezie, Pod Drahošovou, Nad cintorínom, Na vieskach, Nadsadie, Široké hore Končia, Tomanovská kopanica

Miesto, Javorníky:, 3 z 17

Uhliska, Liškov laz, Lamžovec, Škradné, Belašský laz, Žlaby, Klčoviská, Za kamennou cestou, Vaškov laz, Horný Kamenec, Pytlovec, Hájisko, Okrajkovci, Horná Dubková, U Romančíka, Medzilužie, U Červenčíka, U Mozolíka, Mindákovci, U Maľovaníka, Šustové, Nižovec, Hamala, U Majtána, Danče, Lánce, Hlboké, Pod Chorkovom, Lazy, Úvoz, Za Kalváriou, Luliakovci, Nad cintorínom, Sieklik, Matúše, Dečkovec, U Drľaka, Pod dúbravou, U Bľačov, U Lacov, U Muchu, Na dlhé, U Palčekov, Račkovec, Zabité, Šrajbrové, Za kaštielom, Cezpolie, Javorová, Predný bok, Kúsky, Papaje, Skálie, Široké, Blahy, Kýčerka, Jánoškovci, Drdákovci, U Pistovčaka, Hrehušky

Miesto, Javorníky:, 4 z 17

Kičera, Vrchy, Lúčky od vody, Holcové, Veľká zem, Mikluše, Na rovni, Pri lipe, Drdakovský, U Cisárika, Závrškovci, Rumanovec, Krátke, Pri studni, Polônka, Rieka, Pod záhradkou, Skaličie, U Dzurinov, Hluchá jama, U Hulíka, Baluchy, Fujaríkové, Blahovci, U Hošmanov, U Mackov, Pánština, Naklo, U Bogáni, Putalovci, Ondríčkovci, Kozovia, Jančiny, Ondričkov, Nad Zákyčerím, U Pacholíkov, U Halgaši, Dunkovci, Za pasiečku, Kišovia, Jedlisko, U Strakov, Grenovia, Na lúkach, Matejkovci, Končina, Papradňanovci, Vlčkovci, Abovce, Borsenovci, Solanovci, Bakalovci, Kaniakovci, Kostrbovci, Modlatín-ústredie, Chochlovci, Packovci, Kohútovce, Zorenovci, Moravkovci

Miesto, Javorníky:, 5 z 17

Pri chate, Zigovci, Richtárovci, Krapka, Kališovci, U Ninikov, Juričkovci, Lamošovci, Rarovci, Kopcovci, Haškovci, Dubová nad Bahnom, Hehejovci, Ragulovci, Hapovci, Šikovci, U Nuchalov, Gacovci, Patákovci, Adamovci, Kľuchovci, Jantulovci, Malenovci, Usudička, Orgoňovci, Lučanovci, Koniakovce, Pri kostole, Vlkovci, Kolárovci, Tisové, Siahovci, Kurejovci, Holbovci, Šulavovci, Kondrkovci, Panákovci, Marálovci, Hrkotovci, Rudašov, Pupkovci, Bracinovci, Fuzovci, Kulincovci, Pipošiarovci, Bobočkovci, Medvedinec, Kopincovci, Kubovci, Repovci, Pavlovci, Kuchtovci, Urgošovci, Máčkovci, Za chrastie, Kalabusi, Ryliak, Zemani, Keraky, Behno

Miesto, Javorníky:, 6 z 17

Haluškovci, Hrebeň, Prieseky, Sagaci, Kurtin, Jurekovci, Pod cintorínom, Hrdinov, Pobočkovci, Zemanovci, Gašparovci, Hluškovci, Kypusi, Cabajoci, Latošovo Podvratie, Figľovce, Bradelné, Michali, Sedlište, Vajdovce, Hamarovci, Bakalíkovci, Vajdovci, Bubenovci, Bridovci, Chalani, Hujkovci, Puchrovci, Chrástky, Končitkovci, Korčeci, Kapitánovci, Lilovci, Na vršku, Pod Lysou, Ondrišovci, Pavlová, Kýčera črmná, Skalica, Kraviarská, U Bielov, Mančarské, Záblatie, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Bachronovce, Perisko, Koštíkovce, Záhrada, Bobčíkovce, Za jamou, Kopišovci, Ivor, Lubce, Mičlovce, Priečnica, Ráztoky, Nad chalupami, Medveďovce, Záhrady, Jama

Miesto, Javorníky:, 7 z 17

Pod dvor, Dolinky, Podlubie, Rovnianka, Osobité, Kopánky, Vyšný Žarnov, Podskaličie, Holiskovce, Jaroše, Podpeklo, Prielohy, Bieščare, Ninise, Hrby, Soľné, Sedalovce, Puškátka, Valuchovce, Fojtová, Kočí zámok, Stredný Madzín, Paseky, Uhelné, Marínovce, U Rusnákov, Čepelovce, Gulášovo Zahájčie, Nizne Sutarovce, Brodkove, Hromy, Dolová, Dlhé tále, Kopanice pod jarkom, U Valcuhov, Žarnov, Turkov, Možiešovce, Bukovina, Fojtci, Remenárka, Nižnie, U Okuliari, U Pantokov, Kosariska, Záhumnie, Prielohy, Chotáre pod hájom, Babišovci, Galovo, Fojtovo, Dzúrikovci, Na záhradkách, Slopkov, Vysne Sutarovce, Staré lazy, Doliny, Pri píle, Pod Stránie, Hlinčanovo

Miesto, Javorníky:, 8 z 17

Dolina, Lúčky, Hornová, Štefanová, U Lacuchov, Gachy, Forbaky, Zavališe, Nácestie dielec, Danišovci, Fojstvie, Pod Javorníkom, Fojtovské rovne, Štefanovo, U Jankov, Kovalkove, Dolné hlavy, Podjavorník, Konarovci, Za Mračkom, Špich, Mikulašovo, Bráchovské, Revajov zárubok, Grúňovo, Drbulovo, Za Váhom, Sadné, U Tabacikov, U Tuhovcaka, Babiše, Gabašovec, Slatina, Huboňovo, U Vojtkov, Taranovia, Gachovia, U Muchy, Medziplotie, Bršlica, Podkeblie, Vysoké, Mlynský náhon, Ostré, Badurovo, Kamenisté, Čavošovo, Medzihorie, Pod Keblie, Kosivné, Pod Čerčazou, Pod Keblie, Keblov, Strážisko, Klukany, Žľaby, Bobovec, Dolné Suché, U Polievkov, Belejovci

Miesto, Javorníky:, 9 z 17

Tomáškovci, Trnkovia, Beľajky, U Grupačov, Santusovci, Zbunovia, Didkovia, Birkovia, Pavlíkova Dolinka, Hanušovia, Frolovia, Kľukovia, Macháčovci, U Šopora, Gumovci, Rieky, U Trojákov, U Kordišov, Četkovci, Prietrž, Dieliky, Holáňovci, Karbašovci, Za riekou, Hažíci, U Sivákov, Javoríčie, Brehy, U Kafríkov, Taranovci, Flašíkovci, Kavičakovia, U fajčiara, Zátylie, Horné Bučkové, Gacovci, Dolné Bučkové, Zelnice, Magale, Niva, Šemrovia, Lukavica, U mrenky, Jankovo, Bibišovci, Martakovia, Kopánky, Kremeňovo, Ulahel, U Žbodákov, U Benkov, U Stavinohov, U Harvanov, Pupišovia, U klapky, Pri škole, Na kopci, Pred Ostravicou, Kulovo, Dolná Kržeľ

Miesto, Javorníky:, 10 z 17

Chumchálovci, Suchá, Kubové, Gáborovia, Peciari, Koptákovce, U Konára, Nad hôrkou, Krtore, Zelenovci, Púchovská rieka, Brehy, Doliny, Cabukovia, Vršok, Tarabovia, Pod hoľou, Tomášová, Balogovia, Kukovia, Pánske briežky, Lisková záhrada, U Jakubov, U Matejov, Ridzákovia, U Holých, U Mazurov, Hlinovia, Za mlynie, U Holešov, Mackov breh, Matejovci, U Lapatov, Pri kostole, Žihľavy, U Slivov, Tutkovia, U Bzdilov, U Polčákov, Lazy, Medziriečie, Pri kopci, U Fulierov, Pri Skale, Rašťakovia, Koptákovci, U Kontrov, Janinský.p, Lukovie, Bartkovci, Cenigovia, Parišovce, U Bednárov, Grúnik, Baranovský, Potoky, Zjavkovia, Pilátovce, U kvietka, Pleškovia

Miesto, Javorníky:, 11 z 17

U Siheľňov, Balalovia, Lobodášovci, Balážov, Pavlovci, Pobrežie, Filovia, Dudkovci, Romanovia, Mlichovci, Machajovo, Krúpovce, Holov, Maríkovec, Pod Hôrkou, U Šutarov, Fojtová, Baranovo, Krátkovia, Horný Koniec, Martinovci, Rýdzov, Chuchmákovci, Vyše dediny do Vinohradov, Pod horou, Dolný Grúnik, U Hruškov, Levčovci, Lejbišovie Dolinka, U Vlčka, Balúchovci, U Sobkov, Sady, Veľký Modlatín, Nádolie, Pred Ostravicami, Juríčkovce, Javorovci, U Rapáňov, Rydzov, Ryšovia, U Kurdeľa, Kopánky, Pod Hlbočou, Hanajovci, Hrošovci, U Harišov, Uhrová, Pod Holým vŕškom, Rovňanov, Pod priedomím, Letkovci, Potôčky, Pleniska, U Kľukov, U Bašov, U Novákov, Majt nky, Dolný koniec, Košiare

Miesto, Javorníky:, 12 z 17

Pod Suchou, Horekopčie, Lazy, Hloboč, Lúky, Dolný Háj, Lankovia, Marček, Hrošovce, Hlobíci, Pod Plešovcom, Dukátovci, Ústredie, Záhrady, Pod Okočovcom, Majtánky, Kocka, Sádky, Žrebíky, Na Kavuli, Hôrka, Burďakovce, Skokanovce, Lúky, Červené, Breziny, Na Vyšnej ceste, Pod Juričkech lazmi, Burdakovce, Babuliakovce, Markov laz, Pod Kremnicou, Chovancovce, Golisovia, Janáčovce, Kolónia, Rovné pod Uhelným, Štrbavovce, Laz, Majtánky, Liskovce, Zárieč - Keblov, Dúbie, Sucháňovce, Čulákovci, Záhorčie, Tarohovci, Na Láne, Jubilejný les, Pod Koškovcom, Drndovce, Klimkovce, Dumkovce, Pod Malým Vretenom, Jancovce, Platkovce, Adamkovce, Drnovce, Vlkovce, Za hôrkou

Miesto, Javorníky:, 13 z 17

Grešakovce, Homoľovce, Močiarna, Kuvička, Kutiny, Juríčkovce, Palkovci, U Čambalov, U Salajov, Vrchová, Parišovce, Za vrchom, Holovce, Jamy, Hôrka, U Marčana, U Beloňov, Múdry grunt, Ľachkovie Dolinka, U Bielých, Horný Križovec, Dúbravky pod Vrchom, Vrtielky, Dlhé hony, Hôrka, Chrensčov, Hujovec, Na Kasárni, Dolné Horevsie, Jurdovce, U Trebulov, Ondrušovce, Tabákovce, U Beľanov, Miškovci, Dohňance, U Šubíkov, Potociarske, Vyše kríža, Škovránovce, U Prpov, Marmanovci, Pri Mlyne, U Tarabov, Nad mlyn, Lazce, Piesky, Cingeľovec, Gúckovce, Bielech záhumnie, Pod čierne, Pod Dúbravou, Gurínovce, Bôrová, Gajdošovia, Okrúhle, U Makynov, Čerňanka, Zadné Kršlisko, U Nižných Labajov

Miesto, Javorníky:, 14 z 17

Močkovce, U Leškov, Lazy pri Dolnej stráni, U Valičkov, Horné Horevsie, Jarošovia, U Paluchov, Ježovci, Laziská nad cintorínom, Do vrát, Košútovec, Štepnice, U Kovalov, Pod Mokrým, Horný Vrch, Priečnica, Rieky, U Jašulkov, Dielnice, U Papajov, Riečky, U Sidorov, Dolinky, Divina, Jedľovina, Potoky, Lány, Nad jarok, Lalinok, Podhorie, Prachári, Políky, Mačkovce, U Škulkov, Husárovia, Pod kruhy, Korytová, U Holákov, Nad jarkom, Na kút, Za zvončekom, Hrady a Lazište, Parižovia, Ritviny, Potoky, Sádok, Bytčankovia, U Bajcarov, Panské záhrady, U Jaśov, Behrovce, Milovce, Zákutie - Kopanica, Solisko, Vŕšok, Hucerovci, Kút, Janíčkovec, Niže vsi pri cintoríne, Na skale

Miesto, Javorníky:, 15 z 17

Kučiny, Ozimovce, Kovale, Nádolie, Kopánky, U Lokaja-Koristové, Zárečie, Žižovci, Rúbanisko, Lúky, U Bugalov, Kopanice, Poliacky, Potoky, Michalovci, Pučenec - Zahájik, Hájek, Matušský, Vŕšok, Záhorčie, Nad Breh, Lovásovia, Podnadhumnie, Lalinský, Vavrecký, Markovský, Na Odrani, Janovský, Čikovský, Cuckraj, Rudinský, Zamedzničie, Korcháň, Valiasky, Pri kríži, Tkáčovský, Svačovský, Ostrenec, Kopanice, Medziháje, Mišovský, Hôlkové, Na hájiku, Mravcovský, Fujacký, Lodňanka, Maselský, Za breh, Tausky, Brezie, Skalky, Frankovský, Dlhé diely, Koprovnica, Hlboké, Dúbrava, Na breh, U Hlubiny, U Berčáka, Uhlavčie

Miesto, Javorníky:, 16 z 17

Dlhovanská, Bukovina, Rovienka, Bukovina, Zelená, Rovienka, Prielohy, Kopec, Pri mlyne, Pred háj, Polík, Pri Borskom Hájnikovi, V ohrádke, Medvedia skala, Dolný Križovec, Turkoviech, Červená hora, Na vrchu, Brezníky, Sihôtky, Rovné pod Plešom, Na rieky, Rovne pod Škorcou, Zámostie, Za Dúbravou, Žeriavka, Čeršľa, Rokytie, Dálnie, Pod skalou, Hnojníky, Mliečovy, Dlhé lúky, Za goľajou, Bielkovky, Za železnicou, Murovanica, Šajdov vrch, Pri hájove, Doliny, Nad háj, Hore potočie, Od Kysuce niže mesta, Háje, Zadné jamy, Medze, Štrbové močiary, Sihoť, Sovička, Uhelné, Horné lazy, Pod Metiskom, Brehy, Brehy, Stráne, Druhé pole, Pod Košariská, Horekončie, Nad záhradou, Na dolinkách

Miesto, Javorníky:, 17 z 17

Pod brehom, Nad Radolou, Čierne doliny, Hôrky, Závršie, Z paše, Pod Brezníky, Predné hony, Čerňanová, Kopanice, Dolné Lúčky, Na kopce, Grúň, Nad mlynom, Za štrekou, Nadtepličie, Dúbravy, Nad Mačkom, Urosová, Dúbravka, Kubačkovské, Škorca, Rúčkovské, Janetková, Kobelia, Horné pole, Chríby, Gajdicová, Na Kysuci, U Dodulov, Drahy, Lazy medzi cestami, Lazy, Dúbravy, Dibalová, Hrebeň, Lieskové, Sihoť, Liesková, Kozárovka

Podobné, Javorníky:

4374x turistika, 3610x miesto, 251x orientačný bod, 177x strom, 90x turistické informácie, 51x chranený strom, 42x prístrešok, altánok, 42x poľovnícky posed, 26x studňa, 23x orientačná mapa, 22x ohnisko, 18x miesto na piknik, 14x komín, 7x atrakcia, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Javorníky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://javorniky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.