Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Javorníky » turistika » miesto

Miesto, Javorníky

Miesto v Javorníky

V Javorníky sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Javorníky:, 1 z 17

Pod stráne, Vyšné Kamence, Dukelská štvrť, Niže mesta medzi cestami, Suľkov, Medzi cestami, Šibenice, DolnáKulichovská, Podhatie, Odlištie, Sedliská, Luhy pod stráňou, Nábrežie, Hôrka, Šimunov, Hore dolinkou, Pod Strane, Dolina, Šimunov jarok, Nižné Kamence, Lány, Lazy, Nivky, Pod Drobniou, Horná Skotňa, Podhorie, Dolu Lánie, Šafranica, Nad Zálužím, Mlynský náhon, Lánce, Trstie, Pod Lipkou, Na háji, Vrchy, Bocanka, Poddubie, Zábreh, Rieky, Horekončie, Šuvarova, Nad cintorínom, Vyše mesta od Kysuce, Rovne, Jeluchovo, Tomanov laz, Pod Drahošovou, Tomanovská kopanica, Briežky, Žlaby, Zadný lán, Podstránie, Potoky, Včelín, Pod Skalkou, Podchreničie, Medzi cestami, Pod majerom, Janovy, Uhliska

Miesto, Javorníky:, 2 z 17

Medzi Dráhami, U Hradnanských, Horná Dubková, Danče, Úvoz, Valaské, Štepnica, Podchraničie, Matúšky-Galanovec, Považské strojárne, Dolná Kopánka, Predborie, Za Diely, Rybárikovo, Horná Kamenná, Trnie, Úvoz pri Trstenci, Ovčovce, U Cipárov, Nad mlynom, U Solikov, U Dodulov, Dolný Kelčov, Klčoviská, Široké Horekončia, Priečne, Podlieskova, Noviny, U Žilinčiarov, Jedľovník, Závodie, U Šupíkov, Záhrady, Dučkov, Zadná Šatina, U Chalanov, U Šulanov, Lúčky medzi cestami, Na Kosákovom, Mladoňov, Lazy, Majer, Redika, Pod Skalinou, Lamžovec, Široké hore Končia, Nadsadie, Belašska kopanica, Škradné, Zádvorie, Klčoviská, Na vieskach, Pačkova Janovka, Pytlovec, Na priečnici, Brezie, Liškov laz, Lánce, Hájisko, Kutik

Miesto, Javorníky:, 3 z 17

Kúsky, Kapustniská, Mrazská jama, Belašský laz, Hluchá jama, Rieka, U Maľovaníka, Kýčerka, Vaškov laz, Pri lipe, Na rovni, Hamala, Horný Kamenec, Pod Chorkovom, Medzilužie, Veľká zem, Široké, Papaje, U Romančíka, U Červenčíka, Matušsky lažtek, Mindákovci, Baluchy, Šustové, Lazy, U Mozolíka, Kršle, Luliakovci, U Majtána, Hlboké, Dečkovec, Skálie, Zabité, Okrajkovci, Trnov laz, Javorová, U Drľaka, U Hošmanov, Blahy, Blahovci, Skaličie, Nižovec, Fujaríkové, Jánoškovci, Račkovec, Matúše, Rumanovec, Nad cintorínom, Mikluše, U Palčekov, Pri studni, Hrehušky, Rezákovci, Hrbotina, Za kaštielom, Kičera, Polônka, Krátke, U Strakov, U Cisárika

Miesto, Javorníky:, 4 z 17

Pánština, Jedlisko, Za Kalváriou, Drdákovci, Pod dúbravou, U Hulíka, Jančiny, Perisko, Záhrada, Cezpolie, Skalica, Za pasiečku, Sieklik, U Bľačov, Drdakovský, U Pistovčaka, Dedkov, U Pacholíkov, U Lacov, U Muchu, U Dzurinov, Dunkovci, Závrškovci, Holcové, Šrajbrové, U Mackov, Ondričkov, Lúčky od vody, Kozovia, Rúbaná, Nad Zákyčerím, U Halgaši, Tisové, Ondríčkovci, Putalovci, Grenovia, Kišovia, Pod Zákopou, U Bogáni, Za kamennou cestou, U Ninikov, U Nuchalov, Predný bok, Dužiny, Duhlisko, Vrchy, Rudašov, Pavlová, Haškovci, Lučanovci, Jantulovci, Kostrbovci, Šikovci, Holbovci, Adamovci, Matejkovci, Marálovci, Modlatín-ústredie, Malenovci, Za chrastie

Miesto, Javorníky:, 5 z 17

Zorenovci, Borsenovci, Rarovci, Bracinovci, Juričkovci, Moravkovci, Kohútovce, Patákovci, Kurejovci, Bobočkovci, Fuzovci, Abovce, Kulincovci, Lamošovci, Pipošiarovci, Kopincovci, Hapovci, Siahovci, Orgoňovci, Kľuchovci, Vlčkovci, Kolárovci, Hehejovci, Končina, Zigovci, Gacovci, Kondrkovci, Pri chate, Pri kostole, Medvedinec, Na lúkach, Solanovci, Packovci, Šulavovci, Kubovci, Bakalovci, Pupkovci, Papradňanovci, Chochlovci, Naklo, Ragulovci, Hrkotovci, Kališovci, Koniakovce, Kaniakovci, Kopcovci, Dubová nad Bahnom, Krapka, Panákovci, Vlkovci, Richtárovci, Usudička, Hrebeň, Pavlovci, Latošovo Podvratie, Záhumenie za záhradami, Prieseky, Repovci, Gašparovci, Zemani

Miesto, Javorníky:, 6 z 17

Chalani, Záhrady, Priečnica, Na dlhé, Vajdovce, Cabajoci, Zemanovci, Hromy, Hrdinov, Haluškovci, Kurtin, Behno, Hamarovci, Hluškovci, Ryliak, Nad chalupami, Na vršku, Urgošovci, Figľovce, Jurekovci, Sedlište, Kuchtovci, Bradelné, Máčkovci, Pobočkovci, Kutiny, Hujkovci, Bakalíkovci, Korčeci, Bubenovci, Puchrovci, Končitkovci, Pod cintorínom, Za jamou, Vajdovci, Kopišovci, Kapitánovci, Lilovci, Bridovci, Pod dvor, Ondrišovci, Pod Lysou, Kraviarská, Prielohy, Kosariska, Jama, Medveďovce, Záblatie, Puškátka, Bachronovce, Podskaličie, Kočí zámok, Ráztoky, Koštíkovce, Nizne Sutarovce, Lubce, U Pantokov, Bobčíkovce, Hrby, U Bielov

Miesto, Javorníky:, 7 z 17

Mičlovce, Brodkove, Čičetková medzi Mudrovú a Marmanovú, Kýčera črmná, Kopánky, Ivor, Mančarské, Vysne Sutarovce, Dolinky, Vyšný Žarnov, Pri píle, Nižnie, Osobité, Podlubie, Rovnianka, Paseky, Michali, Stredný Madzín, Bieščare, Keraky, U Valcuhov, Dlhé tále, Uhelné, U Vojtkov, Bukovina, Sedalovce, Sagaci, Kypusi, Fojtová, Valuchovce, Prielohy, Jaroše, Dolová, Gulášovo Zahájčie, Pod záhradkou, Marínovce, Soľné, Holiskovce, Kopanice pod jarkom, Remenárka, Kalabusi, Ninise, Turkov, Podpeklo, Fojtci, U Rusnákov, Záhumnie, Možiešovce, Kovalkove, Čepelovce, Chrástky, Dolné hlavy, Žarnov, Slopkov, Pod Stránie, Štefanovo, Podjavorník, Na záhradkách, Konarovci, Chotáre pod hájom

Miesto, Javorníky:, 8 z 17

Zavališe, Hlinčanovo, Galovo, Staré lazy, U Tabacikov, Pod Javorníkom, U Muchy, Fojstvie, Hornová, Babišovci, Taranovia, Fojtovo, Dzúrikovci, Lúčky, U Okuliari, Dolina, U Tuhovcaka, Gachy, Danišovci, Fojtovské rovne, Štefanová, U Jankov, Forbaky, Kopánky, U Lacuchov, Bršlica, Huboňovo, Slatina, Za Váhom, Nácestie dielec, U Konára, Babiše, Grúňovo, Medziplotie, Bráchovské, Drbulovo, Špich, Podkeblie, Vysoké, Brehy, Mikulašovo, Horné Bučkové, Keblov, Bibišovci, Pred Ostravicou, Žihľavy, U fajčiara, Doliny, Bobovec, U Grupačov, Santusovci, Macháčovci, Dolná Kržeľ, Mlynský náhon, Pánske briežky, U Lapatov, Púchovská rieka, Klukany, Tomáškovci, Koptákovce

Miesto, Javorníky:, 9 z 17

Četkovci, Taranovci, Ostré, Medzihorie, Lisková záhrada, Chumchálovci, U Bzdilov, Beľajky, Pod Keblie, Pod Čerčazou, U mrenky, Javoríčie, U Matejov, Pri škole, Strážisko, Pod hoľou, Tomášová, Badurovo, Mackov breh, Gumovci, Žľaby, Magale, Suchá, Revajov zárubok, Pri kostole, Pavlíkova Dolinka, U Žbodákov, Doliny, Holáňovci, U klapky, Gachovia, Dolné Bučkové, Vršok, Lazy, Pod Keblie, Čavošovo, Kamenisté, U Kafríkov, Belejovci, U Vlčka, Brehy, Za riekou, Kosivné, Matejovci, Zátylie, Mlichovci, Levčovci, Pavlovci, Lejbišovie Dolinka, U kvietka, Balúchovci, Pod Hôrkou, U Kurdeľa, Dolné Suché, Prietrž, Kubové, Pod horou, Veľký Modlatín, Na kopci, Gabašovec

Miesto, Javorníky:, 10 z 17

U Hruškov, Jankovo, Balážov, Niva, Fojtová, Rieky, Koptákovci, Pilátovce, Pred Ostravicami, Kremeňovo, Chuchmákovci, Za mlynie, Kulovo, Ulahel, Martinovci, Bartkovci, U Slivov, Dolný Grúnik, Dieliky, Pri Skale, Sadné, Za Mračkom, Pobrežie, Pod Suchou, Balogovia, Pod Holým vŕškom, Kopánky, Tarabovia, Lukovie, Pod Hlbočou, Pod Plešovcom, U Mazurov, U Benkov, Pri kopci, Rydzov, Pod priedomím, Peciari, Kavičakovia, Didkovia, Karbašovci, Lukavica, Nádolie, Hanušovia, Sady, Birkovia, Pleniska, Ridzákovia, Krtore, U Kordišov, U Bašov, Gacovci, U Šutarov, Rovňanov, U Polčákov, Juríčkovce, Letkovci, Hlinovia, U Holých, U Fulierov, Cabukovia

Miesto, Javorníky:, 11 z 17

Nad hôrkou, Košiare, Vyše dediny do Vinohradov, Krúpovce, Zbunovia, U Stavinohov, Kľukovia, U Harišov, U Sivákov, Lúky, U Trojákov, Rýdzov, Hrošovce, Kukovia, U Rapáňov, Janinský.p, Baranovo, Flašíkovci, Šemrovia, Trnkovia, Frolovia, Zelnice, Machajovo, Holov, U Šopora, U Jakubov, Martakovia, Pupišovia, Hažíci, Hanajovci, Medziriečie, Tutkovia, Dukátovci, Záhrady, U Holešov, U Polievkov, Gáborovia, Uhrová, Zelenovci, Horekopčie, Baranovský, Parišovce, Pleškovia, Romanovia, Dudkovci, Kuvička, Lobodášovci, Sádky, Balalovia, Kolónia, Grúnik, Pod Kremnicou, Javorovci, Zjavkovia, Hôrka, Za hôrkou, Potoky, U Siheľňov, Tarohovci, Cenigovia

Miesto, Javorníky:, 12 z 17

Lúky, Pod Koškovcom, Marček, Maríkovec, U Bednárov, Vrchová, Rašťakovia, Pod Juričkech lazmi, Majt nky, Palkovci, U Sobkov, Krátkovia, Záhorčie, Filovia, Močiarna, Markov laz, Laz, U Kontrov, Horný Koniec, Ryšovia, Grešakovce, Platkovce, Majtánky, Drndovce, Dlhé hony, Skokanovce, Breziny, Hôrka, Dúbravky pod Vrchom, Na Láne, Liskovce, Ľachkovie Dolinka, Štrbavovce, Parišovce, Babuliakovce, Janáčovce, Na Kavuli, Hrošovci, Za vrchom, Jubilejný les, Ústredie, Jamy, U Novákov, Múdry grunt, Amfiteáter Ilonka, Adamkovce, Dolné Horevsie, Hlobíci, Horný Križovec, Dolný koniec, Chovancovce, U Trebulov, U Beloňov, Juríčkovce, Na Vyšnej ceste, U Kľukov, Potociarske, Vyše kríža, Sucháňovce, Dolný Háj

Miesto, Javorníky:, 13 z 17

Homoľovce, Piesky, U Šubíkov, Klimkovce, Žrebíky, Hôrka, Na Kasárni, Vlkovce, Hloboč, Červené, Čulákovci, U Prpov, Lankovia, Zárieč - Keblov, Majtánky, U Beľanov, Vrtielky, Dumkovce, Burdakovce, Jancovce, Pod Malým Vretenom, U Salajov, Drnovce, U Čambalov, Potôčky, Burďakovce, Lazy, U Marčana, Škovránovce, Golisovia, Gúckovce, U Kovalov, Dohňance, Tabákovce, Nad mlyn, U Valičkov, Lazce, U Tarabov, Cingeľovec, U Paluchov, Ondrušovce, Pod Okočovcom, U Nižných Labajov, U Makynov, Hujovec, U Bielých, Štepnice, Miškovci, Zadné Kršlisko, Horný Vrch, Jurdovce, Čerňanka, Horné Horevsie, Holovce, Pri Mlyne, Dúbie, Bielech záhumnie, Podhorie, Pod Dúbravou, Lazy pri Dolnej stráni

Miesto, Javorníky:, 14 z 17

Pod kruhy, Lány, Riečky, U Sidorov, Korytová, Okrúhle, Laziská nad cintorínom, Rieky, Dielnice, U Leškov, Do vrát, Prachári, U Papajov, Lalinok, Divina, Parižovia, Jedľovina, Pod Mokrým, Nad jarkom, Močkovce, Husárovia, Košútovec, Gurínovce, Nad jarok, Rovné pod Uhelným, U Holákov, Chrensčov, Marmanovci, U Lokaja-Koristové, Kučiny, U Jaśov, Hrady a Lazište, Na kút, Jarošovia, Za zvončekom, Nádolie, Gajdošovia, Panské záhrady, Kovale, U Bajcarov, Priečnica, Políky, Vŕšok, Niže vsi pri cintoríne, Hucerovci, Ritviny, Dolinky, Ježovci, Potoky, Sádok, Mačkovce, Zárečie, Kút, Potoky, Zákutie - Kopanica, Janíčkovec, Lúky, U Bugalov, Michalovci, Poliacky

Miesto, Javorníky:, 15 z 17

Na skale, U Jašulkov, Žižovci, Nad Breh, Solisko, Behrovce, Matušský, Milovce, Ozimovce, Kopánky, U Škulkov, Bôrová, Vŕšok, Záhorčie, Korcháň, Janovský, Hájek, Tkáčovský, Pod čierne, Pučenec - Zahájik, Kopanice, Lalinský, Valiasky, Markovský, Na hájiku, Vavrecký, Potoky, Rudinský, Bytčankovia, Rúbanisko, Čikovský, Pri kríži, Mravcovský, Lovásovia, Podnadhumnie, Zamedzničie, Mišovský, Kopanice, Na Odrani, Cuckraj, Svačovský, Medziháje, Fujacký, Maselský, Lodňanka, Za breh, Tausky, Frankovský, Ostrenec, Koprovnica, Hôlkové, Pod riekou, Skalky, Brezie, Malý Vreteň, Hlboké, Dúbrava, Na breh, U Hlubiny, U Berčáka

Miesto, Javorníky:, 16 z 17

Dlhovanská, Uhlavčie, Nad Nosicami, Kopec, Dlhé diely, Rovienka, Rovienka, Bukovina, Zelená, Bukovina, Prielohy, Pri mlyne, Pred háj, Polík, Nové Nosice, Záskalie, Peckové, V ohrádke, Pri Borskom Hájnikovi, Medvedia skala, Dolný Križovec, Turkoviech, Murovanica, Pod Brezníky, Červená hora, Brezníky, Lazy, Sihôtky, Pod Košariská, Vavricovské, Sovička, Štrbové močiary, U Mikundov, Žeriavka, Horné lazy, Pri hájove, Hôrky, Kozárovka, Pod brehom, Druhé pole, Mliečovy, Rovné pod Plešom, Predná Šatina, Zadné jamy, Nad Mačkom, Medze, U Buchtov, U Ritnošov, Liesková, Janetková, Horekončie, Furmanec, U Kubačkov, Grúň, Na dolinkách, Gajdicová, Mondíky, Za vrchom, Na vrchu, Sihoť

Miesto, Javorníky:, 17 z 17

Kykula, Čerňanová, Pod skalou, Čierne doliny, Nad Radolou, Rokytie, Háje, Urbarský les, Lučanovská, Dibalová, Sojkovské, Lučiská, Pod Šatinou, Kubačkovské, Lieskové, Stráne, Šajdov vrch, Dálnie, Brehy, Hore potočie, Od Kysuce niže mesta, Bielkovky, Vrch Rieka, Panský Vrch, Rovne pod Škorcou, Za goľajou, Za železnicou, Závršie, Urosová, Rúčkovské, Nad háj, Čeršľa, Pod Metiskom, Zámostie, Na rieky, Dlhé lúky, Z paše, Janitová, Nad záhradou, Uhelné

Podobné, Javorníky:

4385x turistika, 3609x miesto, 251x orientačný bod, 177x strom, 95x turistické informácie, 51x chranený strom, 43x prístrešok, altánok, 43x poľovnícky posed, 26x studňa, 24x ohnisko, 23x orientačná mapa, 21x miesto na piknik, 14x komín, 7x atrakcia, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Javorníky

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://javorniky.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.